Στατικές ιστοσελίδες είναι αυτές οι ιστοσελίδες που δεν χρησιμοποιούν κάποια βάση δεδομένων, αλλά έχουν 'προκαθορισμένο - στατικό' περιεχόμενο. Οι Στατικές ιστοσελίδεςέχουν μικρότερο κόστος από τις Δυναμικές ιστοσελίδες, αλλά έχουν μεγαλύτερο κόστος συντήρησης(σε περίπτωση που πρέπει να ανανεώνονται συχνά).

Συνεπώς μια επιχείρηση για να αποφασίσει αν χρειάζεται μια Στατική ή μια Δυναμική ιστοσελίδα, θα πρέπει να σκεφτεί πόσο συχνά θα ανανεώνει το περιεχόμενο του site της. Αν δεν απαιτείται συχνή ανανέωση περιεχομένου, τότε μια στατική ιστοσελίδα είναι η καλύτερη και οικονομικότερη λύση.

Η Webia productions με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην κατασκευή ιστοσελίδων, σας εξασφαλίζει την παρουσίαση της επιχείρησής σας με τον καλύτερο τρόπο.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διέυθυνση: Καλλιθέα Αττικής

Τηλ. 697 7014942

Email: webiamail@gmail.com

Υπεύθυνος πωλήσεων -
Σκεπετάρης Ρήγας

Ειδική προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας για ειδική προσφορά επάνω στις δικές σας ανάγκες!

Η Webia στο χάρτη..